Saturday, January 21, 2017

"Something basically wrong....."--2


"జీవ హింసానందోన్మాదం....."

తూర్పు గోదావరి "ప్రభల" తీర్థాలనీ, కోటప్ప కొండ "ప్రభల" నీ కూడా, కోడి పందాల తో కలిపి మాట్లాడుతున్నారు కొందరు మూర్ఖులు!

దేవరగట్టు కర్రల యుధ్ధాలని కూడా వాళ్ల సంప్రదాయం అంటున్నారు, ఒప్పుకుందామా? అంటున్నారు కొంతమంది.

పురాతన రోమన్ సామ్రాజ్యం లో, ఆకలితో ఉన్న సింహాలకీ, బానిసలకీ యుధ్ధం ఏర్పాటు చేసి, కొన్ని వేలమంది ఆనందించేవారట!

మన పురాణాల ప్రకారం, అనేక యాగాలు చేసి, పశువులని వధించినవాళ్లు నరకానికి పోయి, ఇనుప కొమ్ములూ, గిట్టలూ ఉన్న అవే జంతువులచే హింసింపబడినట్టు వ్రాశారు!

కొంచెం వెరైటీగా, "కట్టు జల్లి" పేరుతో, స్టేడియాల్లో మధ్యన జనాలని నిలబెట్టి, అన్ని ప్రక్కలనుంచీ కొన్ని వేల ఆబోతులనీ, దున్నలనీ రెచ్చగొట్టి వాళ్లమీదకి వదిలేస్తే, చూసేవాళ్లకి వినోదమే వినోదం! 

జల్లికట్టు జంతువులని పట్టుకోడానికి సాహసించే లాంటి వాళ్ల దగ్గరనుంచి డబ్బు వసూలు చెయ్యచ్చు.....మధ్యలో నిలబడే ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు! చూడ్డానికి వచ్చే వాళ్ల దగ్గరనుంచి, ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు వసూలు చేసుకోవచ్చు!

అలాగే, కత్తులు కట్టిన కోళ్లతోటీ......!

ఏమంటారు? 

అవి సంప్రదాయాలు కాదంటారా?! యెవరో ఒకరు ప్రారంభించకపోతే, సంప్రదాయాలు ఎలా ఏర్పడతాయి? 

కమ్మీనిష్టులు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం యెప్పుడో ప్రారంభించి, సంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పలేదూ?

ఆలోచించండి!


Friday, January 20, 2017

"Something basically wrong....."


......తప్పుడు లేదా తేడా గాళ్లు.

"మాబ్" సైకాలజీ లో ఎందరు పరిశోధన చేసి డాక్టరేట్లు తెచ్చుకున్నా, ఇంకా చాలా మిగిలే ఉంటుంది పరిశోధించడానికి--మన దేశం లో! 

"జల్లి కట్టు" కీ, సినిమా నటులకీ ఏమిటి సంబంధం? ఒకళ్లో, ఇద్దరో "పెటా" లో సభ్యులు కాబట్టి, జల్లికట్టు నిషేధించడానికి మద్దతు ఇచ్చారు. అంతే! రాబందులు ఊరుకోవుగా? మిగిలిన నటులనీ అందరినీ వాళ్ల అభిప్రాయం అడగడం, వాళ్లు చచ్చినట్టు, "వ్యతిరేకిస్తున్నాము" అని చెప్పడం! దాంతో, జనాలందరూ మేమూ వ్యతిరేకం అంటూ ఆందోళనలు చెయ్యడం!.....విద్యార్థులతో సహా!

ఆవిడ అవినీతికి పాల్పడింది అంటే.....
పదవి నుంచి దిగిపోయింది అంటే.....
కేసుని బదిలీ చేస్తారు అంటే.....
ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగాలేదు అంటే....

.....ఇలా ఏది అన్నా, వెంటనే వీధుల్లోకి వచ్చి, ఒళ్లంతా పెట్రోలు పోసుకొని, తగలబెట్టేసుకుంటాము అంటారు.....కొందరు తగలబడతారు, ఇంకొందరిని తగలబెడతారు!

నీళ్లని విడుదల చెయ్యాలి....అన్నా అంతే!

మరి......వీళ్లు "తేడా" కాదూ?

అలాగే....కోడి పందాలు!

సంస్కృతికీ, వీటికీ సంబంధం ఏమిటి? ఏమైనా అంటే, పల్నాటి యుధ్ధాలూ, నాయకురాలు నాగమ్మ నుంచీ వస్తున్నాయి.....అని వాదనలూ!

వాటి వల్ల యుధ్ధాలే జరిగాయి! శాంతి భద్రతల సమస్యలు వస్తున్నాయి. అనేక అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి. వాటి ప్రక్కన అనేక అవినీతి పనులు జరుగుతున్నాయి. అందుకనే వాటిని నిషేధించడం!

పైగా, ఏ పాపమూ ఎరుగని జంతువులని, మన వినోదం కోసం బాధపెట్టడం, చంపడం......!

మరి, అది కొనసాగాలి అంటున్నారంటే, వాళ్లు "తేడా" కాదా?

(మిగతా.......మరోసారి)