Thursday, December 25, 2008

గమ్మత్తు

గమ్మత్తు
తెలుగువాళ్ళకి ఇంటి పేర్లు వుంటాయి!—ఇది సామాన్యార్ధకం కాదు! యెందుకంటే, తెలుగు వాళ్ళే అయిన చాలా మందికి ఇంటి పేర్లు వుండవు! కొన్ని తెలంగాణా జిల్లాలలో, వాళ్ళ వృత్తినే ఇంటి పేరుగా చెప్పుకుంటారు! రాయల సీమలో కొంతమందికి వాళ్ళ ఊరు పేరే ఇంటి పేరు! దక్షిణంలో కొంతమందికి తండ్రి పేరే ఇంటిపేరు! ఇంకొన్ని ఇంటిపేర్లు చిత్రంగా వుంటాయి—సామాన్యంగా ఇంటిపేరుని ఒకే ఇంగ్లీష్ అక్షరంతో సూచిస్తారు! ఉదాహరణకి, దేవులపల్లి వారు డీ అనీ, నేదురుమిల్లి వారు ఎన్ అనీ—ఇలా! దేవులపల్లివారు డీపీ అనీ, నేదురుమిల్లివారు ఎన్ ఎం అనీ పెట్టుకోరు! కానీ, కొంతమంది, మన రాశ్శేఖర్రెడ్డి తండ్రి లాంటి వాళ్ళు (ఇంకా పూర్వులేమో) వాళ్ళ ఇంటి పేరుని వై ఎస్ అనీ, ఆది కేశవులు నాయుడు డీ కే అనీ—ఇలా పెట్టుకున్నారు! వై ఎస్ అంటే, యెద్దుల సందు ఇంటి అని! (ఇప్పుడు రాశ్శేఖర్రెడ్డి ‘యెద్దునసనదింటి’ అనో, ఇంకేదో చెబుతున్నాడు!) వాళ్ళ ఇల్లు యెద్దుల సందు లో వుండేది గావును! అదే వాళ్ళ ఇంటి పేరయిపోయింది! ఇంకో విషయం తెలుసా? మొగల్తూరు రాజుల ఇంటిపేరు ‘కలిదిండి’వారు! రాను రానూ, వారిని సం సంబోధించడంలో, ‘శ్రీ రాజా’ అని ముందు చేర్చి, కలిదిండి ‘ఫలానా ఫలానా రాజుగారు’ అనే వారు! చివరకి వాళ్ళ ఇంటిపేరు కాస్తా ‘శ్రీ రాజా కలిదిండి’ అయి పోయింది! వాళ్ళ వారసుల పేర్లన్నీ, ఎస్ ఆర్ కే అనే ఇంటి పేరుతోనే మొదలవుతాయి! ఇంకొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మరోసారి!

No comments: