Wednesday, December 9, 2009

పరీక్షలు


తెలుగు జూనియర్ లెక్చరర్లు


ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వారు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు--మిగిలిన సబ్జెక్ట్ ల తో పాటు తెలుగులో కూడా--వివిధ కళాశాలల్లో తెలుగులో జూనియర్ లెక్చరర్ల నియామకం కోసం.  


ఆ పరీక్షలో యెంతమంది సఫలీకృతులవున్నారో, యెంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయో, అందరికీ తెలుసు!  


ఈ పరీక్షలకి సిధ్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకోసం ఈనాడు పత్రిక తన 'ప్రతిభ' శీర్షిక క్రింద చక్కని శిక్షణ ఇస్తున్నారు--డా. ద్వా. నా. శాస్త్రి గారి ద్వారా.  


మరి ప్రశ్న పత్రాలెవరు రచిస్తారోగానీ, వాటి సమాధానాలు వారికైనా తెలుసో లేదో తెలియదు.  


ఇక 'కృతార్థులైన' అభ్యర్థులు, జూనియర్ లెక్చరర్లు అయిపోతున్నారు!  


అదేమి విచిత్రమో, వారిలో కొంతమందిని చాలా సామన్యమైన విషయాల్లో ప్రశ్నించినా, సరియైన సమాధానాలు రావు! (మరి పిల్లలకి యేమి బోధిస్తారో!)  


ఉదాహరణకి, ఓ తెలుగు జూనియర్ లెక్చరర్ ని 'బాలగంగాధర తిలక్ గురించి మీ అభిప్రాయమేమిటి?' అనడిగితే, 'ఆ సారు నెత్తిమీద ముడిచుట్టుకొని వుంటాడు సార్--హోలిండియా మొత్తానికి గణేష్ పూజ స్టార్ట్ జేసింది ఆయనే సార్! మా గొప్ప సారు!' అంటాడు. (అడిగినవారి వుద్దేశ్యం--దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గురించి)  


మరి ద్వా నా శాస్త్రిగారు యెంత నిర్దుష్టమైన శిక్షణ ఇస్తున్నారో చూడండి! 


మచ్చుకి తెలుగు, పేపర్ II కోసం కొన్ని ప్రశ్నలూ, వాటి సమాధానాలూ--  


1. 'స్టూపింగ్ టు రైజ్' కు తెలుగు అనువాదం? (ఇది ఓ కథా? కావ్యమా? గద్యమా? పద్యమా? వ్రాసినవారెవరు? యే భాషలో? యేదేశం వారు? యేకాలం వారు? అందులో వస్తువేమిటి?--ఇలాంటి ప్రశ్నలకి యెవరైనా--ద్వా నా శాస్త్రిగారు తప్ప--సమాధానం చెప్పగలిగితే, నా యెడమ చెవి కోసి ఇస్తాను!--యెందుకంటే, వినరానివి వినడం సగమైనా తగ్గుతుంది కదా!)  


సమాధానం : సంస్కర్త హృదయం (దీనికి కూడా పై ప్రశ్నలన్నీ 'డిట్టో'--నా చెవి తప్ప!--యెందుకంటే అప్పటికే అది కోసివేయబడి వుంటుంది కనుక!)  


2. అనేకార్థక కావ్యానికి వుదాహరణ? (ఇదేమి కావ్యమో--ఇలాంటివి యెన్ని వున్నాయో!)  


సమాధానం : 1. రాఘవపాండవీయం, 2. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం, 3. యాదవరాఘవ పాండవీయం, 4. అన్నీ--అనే మల్టిపుల్ చాయిస్ లో, 4 వది--అన్నీ అని!  


3. సి నా రె 'కర్పూర వసంతరాయలు' యెవరికి అంకితం ఇచ్చాడు? (సి నా రే యెవరు? '....వసంతరాయలెవడు?' అంకితం యెవరికి?)  


సమాధానం : మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ కి (ఈయనెవడు?)  


4. కైశికి, ఆరభటి...వీటిని అలంకారికులేమంటారు? (ఈ భయంకరమైన విషయాలేమిటో, అలంకారికులెవరో!)  


సమాధానం : వృత్తులు (చాకలి మంగలి లాంటివేమో!)  


5. ప్ర, పరా, సం, అవ....వీటిని యేమంటారు? (పర, పరాగ, సంపర్కం, అవబడునా--ఇలాంటివేమో!)  


సమాధానం : ఉపసర్గలు (అసలు సర్గలేమిటో, వాటికి ఉపసర్గలేమిటో!)  


నిజం చెపుతున్నాను--మా మేష్టార్లు మాకు అప్పుడప్పుడూ సరదాగా చెప్పిన విషయాల్నీ, పాఠాల్లో చెప్పిన విషయాల్నీ, నాకున్న పుస్తక పరిఙ్ఞాన్నీ వుపయోగించి, నాపుర్రెని 'ఫోర్కు'తో చుట్టూ గుచ్చుకొని, మెదడుని బయటికితీసి, చిందరవందర చేసినా--వారం వారం 'వారు' ఇస్తున్న ప్రశ్నల్లో ఓ ఇరవై శాతం కూడా సరిగ్గా జవాబు చెప్పలేకపోతున్నాను!  


మరి ఆ అభ్యర్థులనీ, వాళ్ళదగ్గర చదువుకునేవాళ్ళనీ--ఆ దేవుడైనా రక్షించగలడా అని!  


ద్వా నా శాస్త్రి గారూ--క్షమించండి!


No comments: