Sunday, March 9, 2014

ఓటు హక్కూ...........


.............సామాన్యుడూ

ఉదయాన్నే, కలో గంజో తాగి, కొంప బయటికి చేరాడు "సామాన్యుడు." (7 AM)

వీధి చివరనుంచి మైకులో కేకలు. "...............మన ప్రియతమ నాయకుడూ, ఫలానా పార్టీ తరుఫున ఫలానా పదవి కోసం పోటీ చేస్తున్నవాడూ, మన వాడూ, మంచి వాడూ, పిలిస్తే పలికేవాడూ, పిలవకపోయినా వచ్చి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించేవాడూ, అవసరమైతే ఓదార్చేవాడూ.......వస్తున్నాడు మీ దగ్గరకే......." అంటూ. (యెండలు ముదిరాయికదా.....భోజనం టైము లోపల ఓ పాతిక ఇళ్లు తిరగ్గలిగినా........)

రానే వచ్చాడు అధికార మదాంధుడైన ఓ అభ్యర్థి. "నమస్తే అన్నా! నువ్వెప్పుడూ మన పార్టీకే ఓటు వేస్తావని తెలుసు. అయినా అడగడం నా బాధ్యత. ఈ సారి కూడా........" అంటూంటే

"నాకు ఆథార్ కార్డు రాలేదు........గ్యాస్ బండ తెచ్చుకోలేకపోతున్నాను. నాకేం బాధలేదు. మళ్లీ కట్టెలపోయ్యే దిక్కు. రేషన్‌ రావడం లేదు. పింఛన్‌ రాలేదు. ఆథార్ రద్దు చేసి, కుంభకోణాన్ని ప్రకటించి రా........అప్పుడు చూస్తాను ఓటు సంగతి....."

కత్తివాటుకి నెత్తురు చుక్క లేకుండా పోయిన ముఖంతో, "సరి, సర్లే, నీ ఓటు మాత్రం నాకే" అంటూ ఆ ఆభ్యర్థి నిష్క్రమణ, మందీ, మార్బలంతో.

హమ్మయ్య అనుకొని, తన పని మొదలుపెడుతుంటే, 

(ఇక్కణ్ణుంచీ రాబోయే అండర్ లైన్‌ చేసిన పొట్టి వాక్యాల బదులు, పైన వున్న అండర్ లైన్‌ చేయబడ్డ రెండు వాక్యాలనీ చదువుకోండి.)

పావు గంటలోనే మళ్లీ మైకులో కేకలు. రానే వచ్చాడు ప్రథాన ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థి. (7.20 A.M)

"నీ రెండుకళ్లూ విడిపోయేలా బుర్ర బద్దలు కొట్టేయచ్చని లేఖ ఇచ్చావు కదా? ఇప్పుడు బుర్ర నిలువుగా పగిలి, రెండు కళ్లూ తో సహా బుర్రంతా విడిపోయి చాలా అసహ్యంగా వున్నావు. అదేమైనా ఆతికించుకోగలిగితే, అప్పుడు కనిపించు........."

కత్తివాటు............(మామూలే)

మళ్లీ తనపని.......(మామూలే) (8 A.M)

ఈసారి యువనేత తాలూకు అభ్యర్థి.........."బాబూ......మీ నాయకుడికీ, మీకూ బాగా కొవ్వెక్కిందటగా.........(వాడు తిని పారేసిన తిండే మీరూ తింటున్నారుగా) మా కొండకెళ్లిన ప్రతీసారీ చెప్పులతో వెళ్లి, వాడికే జై కొట్టించుకుంటున్నాడుటగా? బుధ్ధి ఒచ్చేవరకూ యే యెన్నికల్లోనూ పోటీ చెయ్యద్దు.........."

క.వా....మ.త.ప (మామూలే) (8.30 A.M)

"ఇది మీ సత్తా, మీ సత్తాయే మా సత్తా" అంటూ వచ్చాడింకోడు. "ఓట్లు సంపాదించిన పార్టీలన్నింటికీ, అదే లెక్కన పదవులు కట్టబెట్టాలంటాడు కదా మీ నాయకుడు? నీకు నెగ్గే అవకాశం యేమాత్రం లేదని తేలిపోయినప్పుడన్నా, మీకు వేస్తారనుకున్న ఓటర్లని, ఒద్దు....గెలిచే లేదా మనకి నచ్చే పార్టీకి వెయ్యండి, అని యెందుకు చెప్పరూ.........ఓట్లు చీల్చడమే మీ ధ్యేయమా?"

క.వా...మ.త.ప. (మా) (9.30 A.M)

చీపురు పట్టుకొని వచ్చాడొకడు........పైవాడికి చెప్పినట్టే సమాధానం....క.వా..మ.త.ప. మా. (10 A.M)

"యెర్రజెండెర్రజెండెర్రజెండెన్నీయల్లో.......సుత్తీ, కొడవలీ, నక్షత్రం......" అంటూ వచ్చాడొకడు. "చారిత్రక తప్పిదాన్ని సరిచేసుకొని, ప్రథాని పదవి కోసం నానా గడ్డీ కరిచినోళ్లనీ, నానా  కులాలోళ్ళనీ నాకినోళ్లనీ, నానా విగ్రహాలూ పెట్టించుకొని, కోట్లు మింగినోళ్లతోనీ కలిసి.....ఫోఫో" క వా మ త ప మా (11.30 A.M.)

నిత్య సంతోషి (గ్రహణం మొర్రో యేమో--"మా కార్యకర్తలని పోలీసులు చితగ్గొట్టేశారు" అంటూ చెప్పినా నవ్వుతూనే కనబడే) రాష్ట్ర నాయకుడి పార్టీ అభ్యర్థి.........."మీ పార్టీ కూడా అదేదో మూడో దాంట్లో జేరుతుందటగదా? ఇంకెందుకు మీకు ఓట్లు? అడవిగాచిన వెన్నెల అయిపోతుంది. ఓట్లు చీల్చి, వాడెవణ్ణో నెగ్గేలా చేసి, వోటర్ల అభిమతాన్నే వమ్ము చేసేస్తున్నారుగదా......దానికన్నా మూసుకు కూచోరాదూ!" కవామతపమా (1 P.M.)

"హారీళ్లమ్మా కడుపులు చల్లగుండా.......యాలగంజేలయిపోయింది......దగ్గరున్న టిఫిన్‌ సెంటర్లో......మూడు బజ్జీలో, రెండు బోండాలో (అక్కడాటైములో అవే దొరుకుతాయి మరి) తిని ఒచ్చేత్తే, ఓ కునుకేసి, మళ్లీ........" అని బయలుదేరాడు "సామాన్యుడు."

ఆ పని చేస్తూండగా (కునుకేస్తూండగా) మళ్లీ.........'నా పార్టీయే నాకూ, నా రాష్ట్రానికీ ద్రోహం......' అంటూ ఇంకొకడు. "సీ డబ్ల్యూ సీ నిర్ణయం రాగానే, 'విభజన అనివార్యమైతే.......' అన్న నాటకుడితోసహా అందరూ రాజీనామాలు ఇస్తే, ఈ దరిద్రం వుండేదికాదుకదా?"

కవామత............(3-00 P.M.)

"ఓ పార్టీవోడు నన్ను బహిష్కరించాడన్నా, ఇంకోడితో నేను జేరనన్నాను, ఇంకోడు యెంత పెటుబడి పెడతావన్నాడు......ఇలా ఎందుకని మీలాంటోళ్ల మద్దతుతో సొతంత్రంగా నిలబడ్డానన్నా......."

"బాగుంది గానీ, నెగ్గాక యెవరితోనూ కలవను అని ఒట్టేస్తేనే......."

కవామత.........(3.30 P.M)

"నేనొచ్చా....ఒచ్చేశా.....ఆ.......ఆ......ఆ.....అసెంబ్లీ ఇంటికి దారేది అని వెతుక్కోవలసిన పనేలేదునాకు .
3 నిమిషాల్లో దేన్నైనా ఖాళీ చేయించే గలను. అయినా, మీ ఓటు నాకేస్తే మీకు మంచిది............" 

"ఫోరా బాబూ ఫో......మీ అన్న అంతజేశాడూ........" కవామత..........(4.30 P.M)

(మధ్య మధ్య ఇతరులూ, మున్‌సిపాలిటీ అభ్యర్థులూ వస్తూనే ఉన్నారు)

చివరికి "దా అన్నా....చా తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం. మా నాయకుడు చిన్నప్పుడు చా అమ్మాడులే........"

"బాబూ........ఓటొచ్చినప్పణ్నించీ ప్రతీ యెలక్షన్‌ లోనూ ఓటేస్తూనే వున్నా......ఇప్పుడు మాత్రం ఓటరు లిస్టులో నా పేరు లేదుట. ఇప్పటివరకూ యెవడూ పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. ముందాపని చూసి రా......" (6-30 P.M.)

"హూ! ఇయాల్టికింకేం పని." అనుకుంటూ సెంటరు చేరేసరికి, "దా అన్నా.....ఇలాంటి రోజుల్లోనే కాస్త మందేసుకోవాలి........" అంటూ ఓ పార్టీ కార్యకర్త.

ఛీ అంటూ తిరిగి వెళ్తూ, "అందరు ఓటర్లూ నాలాగే వుంటే యెంతబాగుండును. నాకు ఓటున్నా, ఈసారి నోటా కే యేద్దును......."

ఇంకా యేమేమిటో సణుక్కుంటూ సాగాడు సామాన్యుడు.

2 comments:

TVS SASTRY said...

నోటు హక్కు ఉన్నంత కాలం వోటు విఉలువ తెలియదు!చక్కని వ్యాసం!

Ammanamanchi Krishna Sastry said...

డియర్ శాస్త్రిగారూ,

బాగా చెప్పారు. ఇప్పటికి బంగారం కాకుండా నగదే 25 కోట్లు పట్టుకున్నారట మన రాష్ట్రం లో!

ధన్యవాదాలు.